Periferik Sinir Yaralanmalarının Sınıflandırılması

Periferik sinir yaralanmalarının sınıflandırılması, periferik sinirin iç yapılarının harabiyetine göre Seddon ve Sunderland tarafından önerilen derecelendirmeye göre yapılmaktadır.

Seddon Sınıflandırılması

Seddon periferik sinir yaralanmalarını; nöropraksi, aksonotmezis ve nörotmezis olarak üçe ayırarak tanımlamaktadır.

Nöropraksi; Sadece periferik sinirin bir bölümündeki lokal iletim bloğunu tanımlayan en hafif yaralanma tipidir. Yaralanma yerinin proksimalinde veya distalinde sinir iletimi normal kalır, distalde Wallerian dejenerasyonu görülmez. Nöropraksi tipik olarak gerilme ve sıkışma sonucunda oluşur. Akson bütünlüğü korunmuştur. Bu tip yaralanmalarda, motor ve duyusal fonksiyonlarda azalma veya kayıp görülse bile carrahi tedaviye gerek duyulmadan haftalar içinde tam iyileşme gerçekleşir. 

Aksonotmezis; Nöropraksiye göre daha ciddi bir yaralanmadır. Periferik sinirin aksonal bütünlüğünde bozulma olan yaralanmaları tanımlar.  Aksonal bütünlük bozulduğu için lezyonun distalinde Wallerian dejenerasyonu gelişir. Aksonu destekleyen bağ doku ve bazal membran hasarı yoktur bu nedenle genel prognoz iyidir.

Nörotmezis; En ciddi yaralanma tipidir. Akson, epinöriyum ve çevre bağ doku ve kılıflarının bütünlüğü bozulmuştur. Bu nedenle cerrahi onarım gereklidir.

Sunderland Sınıflandırılması

1.Derece Yaralanma; Yaralanma nöropraksi ile aynı özelliktedir. Aksonun bir bölgesinde gerçekleşen ileti bloğunu tanımlar.

2.Derece Yaralanma; Yaralanma aksonotmezis ile aynı özelliktedir. Sadece aksonu içeren yaralanmayı tanımlar.

3.Derece Yaralanma; Sıkışma tipi yaralanmalar için geçerli olan derece olarak tanımlanmıştır. Sinir liflerinin endonöriyum ile birlite bütünlüğü bozulmuştur ancak perinöriyum sağlamdır.

4.Derece Yaralanma; Akson, endonöriyum ve perinöriyumun zarar gördüğü yaralanmayı tanımlar. Cerrahi onarım gereklidir.

5.Derece Yaralanma; Yaralanma nörotmezis ile aynı özelliktedir. Tüm sinir gövdesinin kesisini ifade eder.

About Author


Betül Yıldırım

whatsapp