Kategori: Duyu Bütünleme Terapisi

Duyusal bütünleme, duyusal bilgilerin beyinde ayırt edilmesi, modüle edilmesi ve duyuların birbirleri ile entegrasyonunu sağlayan karmaşık bir süreçtir. Duyu bütünleme terapisi bu süreçlerde meydana gelen problemlerin giderilmesi için uygulanan bir terapidir.

whatsapp